Giá đồng phế liệu ngày 20 tháng 6 năm 2022

Giá đồng phế liệu ngày 20 tháng 6 năm 2022

20/06/2022
Giá đồng phế liệu ngày 20 tháng 6 năm 2022 được Phế liệu Hải Đăng cập nhật.  Thu mua phế liệu giá cao  Phế liệu Hải Đăng thu mua phế liệu đồng, phề liệu nhôm, phế liệu sắt, inox,...