Nhôm được đúc thành thỏi

Nhôm được đúc thành thỏi

09/11/2022
Nhôm lắng xuống dưới đáy của các tế bào, trong khi oxy kết hợp với carbon để tạo ra carbon dioxide. Xô chân không đặc biệt được sử dụng để chiết nhôm từ các tế bào, sau đó nó...