Tổng quan về hợp kim nhôm rèn

Tổng quan về hợp kim nhôm rèn

09/11/2022
Hợp kim nhôm rèn cũng bắt đầu bằng cách kết hợp nhôm nóng chảy với các kim loại khác. Tuy nhiên, trái ngược với hợp kim đúc, chúng được tạo thành hình dạng cuối cùng thông qua các quá trình...